Wie we zijn

Stichting Farma ter Verantwoording

De Stichting Farma ter Verantwoording is op 4 juli 2018 opgericht, en heeft de volgende doelstelling:

Artikel 2 

  1. De stichting heeft ten doel, als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats te komen regeling, het algemeen belang te dienen door ernaar te streven dat geneesmiddelen en andere medische technologieën op een duurzame en een maatschappelijk betamelijke wijze beschikbaar zijn op de markt, in welk verband de stichting waarde hecht aan een eerlijke prijsvorming en distributie die in overeenstemming is met geschreven en ongeschreven nationale, Europese en internationale rechtsnormen.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle daartoe geëigende middelen, waaronder het verstrekken van advies, informatievoorziening en voorlichting, het voeren van juridische procedures alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

U kunt de Statuten Stichting Farma ter Verantwoording downloaden.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

Wilbert Bannenberg, voorzitter
Public health consultant (arts n.p. en epidemioloog).

Eline Visser, penningmeester
Financieel specialist.

Katrina Perehudoff, secretaris
Jurist en onderzoeker op het gebied van gezondheidsrecht en toegang tot geneesmiddelen.

In de Raad van Advies hebben zitting:

Prof. dr. Brigit Toebes, voorzitter van de Raad van Advies
Hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief, Rijksuniversiteit Groningen.

mr. dr. Ellen ’t Hoen
Jurist en directeur, Medicines Law & Policy.

Prof. Huub Schellekens
Hoogleraar Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht.

dr. Jennifer Sellin
Assistant Professor, Internationaal en Europees recht, Universiteit van Maastricht.

drs. Ella Weggen
Pleitbezorger mondiale gezondheid, Wemos.

Contact informatie:
info@farmaterverantwoording.nl