Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceerde 19 juni 2020 een artikel van Wilbert Bannenberg en Ellen ‘t Hoen over “Weesgeneesmiddelen en Medicijnkapers”

Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4776

https://www.ntvg.nl/artikelen/weesgeneesmiddelen-en-medicijnkapers

Samenvatting: De Europese Verordening inzake weesgeneesmiddelen die in 2000 in werking is getreden, stimuleert de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. Het aantal in Europa geregistreerde weesgeneesmiddelen is toegenomen van 8 in 2000 tot 169 in 2019, waarvan 38% in Nederland beschikbaar is. De kosten van weesgeneesmiddelen stijgen in Nederland jaarlijks met 9% en bedragen inmiddels €272 miljoen per jaar. Voor duizenden zeldzame ziekten is echter nog geen effectief geneesmiddel. De Verordening was bedoeld voor nieuwe weesgeneesmiddelen, maar bedrijven gebruiken deze ook voor ‘repurposing’ van oude middelen, waarvoor zij ook 10 jaar marktexclusiviteit in de EU krijgen. Daardoor kunnen bedrijven exorbitant hoge prijzen vragen. Het oneigenlijk gebruik van de wetgeving heeft geleid tot bezorgdheid bij patiënten, artsen, en zorgverzekeraars. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en leden van de Tweede Kamer hebben voorstellen gedaan om hoge geneesmiddelenprijzen aan te pakken. Voormalig minister Bruins drong bij de EU aan op wetswijziging. De ‘pharmaceutical incentive review’ van de EU biedt de mogelijkheid de huidige regels te herzien.

Tags: , , , ,