ACM verwacht het feitenonderzoek naar de prijsstelling van CDCA en misbruik van economische machtspositie door farmaceut Leadiant na de zomer te hebben afgerond.

Volgens de Stichting Farma ter Verantwoording is het hoog tijd dat er na twee jaar uitsluitsel komt over de handelwijze van Leadiant. Voorzitter Wilbert Bannenberg van Farma ter Verantwoording zegt “Wij zijn van mening dat de uitkomst van dit onderzoek tot een boetebesluit en stopzetting van Leadiant’s prijspraktijken moet leiden.”

This post is also available in English here.

Vandaag heeft de ACM bekendgemaakt dat zij het onderzoek naar de handelwijze van farmaceut Leadiant voortzet. Na de zomer verwacht zij het feitenonderzoek te hebben afgerond. Hiermee is ook de beslistermijn op het verzoek van Stichting Farma ter Verantwoording om handhavend op te treden tegen de farmaceut opnieuw uitgesteld.

Gelet op de duur van het onderzoek tot heden, waarbij de ACM aangeeft dat er al uitgebreid onderzoek is gedaan en het nieuwe uitstel, vermoedt de stichting dat de ACM een rapport tegen Leadiant gaat opmaken op basis waarvan de farmaceut een boete kan krijgen.

Op 7 september 2018 diende de stichting een handhavingsverzoek in tegen Leadiant. Volgens de stichting maakte Leadiant misbruik van zijn economische machtspositie door de prijs van het weesgeneesmiddel CDCA-Leadiant excessief te verhogen. Hierdoor bedroegen de kosten van behandeling per persoon per jaar meer dan EUR 153.000 euro, terwijl de kosten van een magistrale bereiding van het geneesmiddel nog geen EUR 30.000 behoeven te zijn. Van belang hierbij is dat Leadiant geen (noemenswaardige) ontwikkelingskosten heeft gemaakt voor het geneesmiddel. Het geneesmiddel bestond al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw en was in 2008 nog te koop voor 28 eurocent per capsule, terwijl Leadiant nu 500 keer zoveel (EUR 140) per capsule vraagt. Leadiant heeft de prijs kunnen opdrijven door het oorspronkelijke geneesmiddel en alle andere bronnen in de EU op te kopen en de registraties voor de toen geldige indicaties door te halen. Met de registratie in 2017 van CDCA als weesgeneesmiddel verwierf Leadiant 10 jaar marktexclusiviteit, waarna Leadiant de prijs excessief verhoogde tot EUR 140 per capsule.

Mede naar aanleiding van het handhavingsverzoek en de inspanningen van Stichting Farma ter Verantwoording zijn ook de mededingingsautoriteiten in België, Italië en Spanje onderzoek naar de handelwijze van Leadiant gestart. https://www.test-aankoop.be/gezond/ziekten-en- geneesmiddelen/geneesmiddelen/nieuws/klacht-tegen-wanpraktijken-van-farmaceutische-firma-leadiant

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceerde onlangs een artikel van Farma ter Verantwoording waarin het gedrag van medicijnkaper Leadiant aan de kaak wordt gesteld: https://www.ntvg.nl/artikelen/weesgeneesmiddelen-en-medicijnkapers

Meer informatie: Wilbert Bannenberg, 06-20873123, voorzitter@FarmaTerVerantwoording.nl

Tags: , ,