Stichting Farma ter Verantwoording

We believe medicines must be priced fairly

Omdat wij geloven dat elk mens toegang hoort te hebben tot betaalbare en beschikbare medicijnen , roepen wij de farmaceutische industrie op om hierin hun verantwoording te nemen. Betaalbaarheid en verkrijgbaarheid van medicatie en medische technologie mogen nooit slachtoffer worden van de vrije marktwerking waar de farmaceutische industrie zich nu achter verschuilt.

Onze Missie

De Stichting Farma ter Verantwoording wil bevorderen dat geneesmiddelen en andere medische technologieën op een duurzame en een maatschappelijk betamelijke wijze beschikbaar zijn op de markt. In dit verband hecht de Stichting waarde aan een eerlijke prijsvorming en distributie die in overeenstemming is met geschreven en ongeschreven nationale, Europese en internationale rechtsnormen. De Stichting bewerkstelligt zijn missie op de eerste plaats door de uitvoering van juridische acties rond onverklaarbaar hoge prijzen van geneesmiddelen. Ten tweede verstrekt de Stichting algemene informatie en advies aan overheden, stakeholders in het beleid, en het publiek. Onze statuten vindt u hier[[pdf]].

Onze Geschiedenis

Toegang tot geneesmiddelen moet gegarandeerd zijn, en farmaceutische bedrijven hebben hierbij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Stichting wil bijdragen aan een samenleving waar de toegankelijkheid van veilige en werkzame geneesmiddelen en andere medische technologieën gegarandeerd is volgens het recht op gezondheid. In de praktijk zou dit een maatschappij zijn waarin noodzakelijke geneesmiddelen beschikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen die ze nodig heeft ongeacht de aard van ziekte, mogelijkheid om te betalen, woonplaats, enz.

De Stichting Farma ter Verantwoording is in juli 2018 opgericht. Wij vinden dat onredelijk hoge prijzen van geneesmiddelen, onethisch gedrag en misbruik van marktexclusiviteit door farmaceutische bedrijven ten koste kan gaan van het algemeen belang en patiënten. Onze eerste zaak was de klacht bij de Autoritieit Consument en Markt (ACM) tegen het farmaceutische bedrijf Leadiant in september 2018. Dit bedrijf verkreeg de exclusieve rechten om een geneesmiddel genaamd CDCA voor een zeldzame stofwisselingsziekte, cerebrotendineuze xanthomatose (CTX), op de Europese markt te brengen nadat het eerder alle andere CDCA producten had opgekocht.

Dit bedrijf verkreeg de exclusieve rechten om een geneesmiddel genaamd CDCA voor een zeldzame stofwisselingsziekte, cerebrotendineuze xanthomatose (CTX), op de Europese markt te brengen nadat het eerder alle andere CDCA producten had opgekocht. Hiermee verkreeg het bedrijf een monopolipositie en verhoogde de prijs 500 keer: van €0,28 per tablet in 2008 naar €140,00 per tablet in 2018. Sinds deze zaak bekend werd hebben artsen

, apothekers en patienten organisaties bij ons veel andere voorbeelden van onredelijke prijzen of prijsverhogingen gemeld. De Stichting doet hiernaar onderzoek. T

he Pharmaceutical Accountability Foundation has been taking action against Leadiant – and will take action against other companies that similarly abuse their exclusivity rights.

Onze Bestuurs en Adviesraden

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de activiteiten van de Stichting. Dit doen zij op basis van 100% vrijwilligheid en dus naast hun dagelijkse werkzaamheden. De leden van de Raad van Advies stellen geheel belangeloos hun kennis, kunde en ervaring ter beschikking aan de stichting.

Governance Board

Wilbert Bannenberg

Chairperson

Wilbert is a physician and public health consultant, with over 35 years of experience in improving pharmaceutical systems in developing countries.

Eline Visser

Treasurer

Eline is a financial specialist with over 15 years experience in financial control and budgeting, including as a former small business owner.

Katrina Perehudoff

Secretary

Katrina is a health scientist and legal scholar with over a decade of experience in pharmaceutical policy, with a specialisation on access to medicines.

Expert Advisory Board

Prof. Dr. Brigit Toebes

Chairperson of the Advisory Board

Brigit is Professor of Health Law in International Perspective, University of Groningen.

Prof. Dr. Huub Schellekens

Advisory Board Member

Huub is a Professor of Pharmaceutical Sciences at Utrecht University.

Tom Buis Msc

Advisory Board Member

Global health advocate at Wemos.

Dr. Ellen ’t Hoen, LL.M.

Advisory Board Member

Ellen is a lawyer and public health advocate, and the director of Medicines Law & Policy.

Dr. Jennifer Sellin

Advisory Board Member

Jennifer is Assistant Professor of International and European law at the University of Maastricht.