Stichting Farma ter Verantwoording

Farmaceutische bedrijven ter verantwoording

Het is onacceptabel dat farmaceutische bedrijven misbruik maken van hun marktpositie. Het is te allen tijde verkeerd dat zij – louter om hogere winsten te behalen – de volksgezondheid benadelen. Gelukkig zijn er tegenmaatregelen voor handen. Zowel de overheid als bezorgde betrokkenen hebben een keuze in de wegen die ze gaan bewandelen. Eén van onze partners bewandelt de politieke weg, Stichting Farma ter Verantwoording kiest de juridische weg.

Toegankelijkheid en beschikbaarheid

Optimale beschikbaarheid en toegankelijkheid van medicijnen ligt eigenlijk helemaal niet zo ver buiten het bereik. Zolang men maar met een open en innovatieve blik naar zaken durft te kijken, dan worden heel wat oplossingen helder. We doen hieronder een aantal suggesties die de uitdagingen – zoals elders gemeld op deze site – kunnen oplossen. Deze suggesties hebben wij niet zelf verzonnen, maar zijn verzameld uit tal van rapporten van overheden, denktanks, vertegenwoordigers van de industrie, belangenbehartigers en gezondheidsinstanties. Wij hebben ze verdeeld over drie categorieën. 

Anders investeren in innoveren

Wanneer innovatie niet meer wordt gezien als een investering in een product dat 1-op-1 moet worden terugverdiend, dan staat een heel scala van verschillende business modellen ter beschikking.

Betere bereikbaarheid medicatie

Het beperken van monopolieposities of exhorbitant hoge marktprijzen kan op verschillende manieren. Het stimuleren van concurrentie of het instellen van prijsplafonds zijn hier enkele voorbeelden van.

Sterk wettelijk kader inzake medicatie

(Semi)Overheden kunnen ook via juridische weg invloed uitoefenen op het beschikbaar en bereikbaar maken van medicijnen. Ook het opvoeren van druk via de publieke opinie behoort tot de mogelijkheden.

Anders investeren in innoveren

Mogelijke oplossingen door anders te innoveren:

 • Alternatieve R & D modellen
 • Samenwerkingsverbanden
 • Publieke financiering van R & D
 • Vergaande marktafspraken
 • Specifieke onderzoeksfondsen
 • Deze oplossingen helpen onder andere bij uitdagingen waar geen product beschikbaar is.

Betere bereikbaarheid medicatie

Mogelijke oplossingen via een betere bereikbaarheid van medicatie:

 • Eerlijke prijsstelling
 • Vrijwillige licentieëring
 • Zelfregulatie
 • Externe referentie prijsstelling
 • Prijs – Volumen afspraken
 • Gezamelijke inkoop
 • Solidariteit met patiënten met zeldzame ziektes
 • Inkoop combinaties
 • Individule import
 • Prijscontrole
 • Niet farma gerelateerde oplossingen
 • WHO strategie
 • Betere ziektekostenverzekeringen
 • Betere bereikbaarheid medicatie helpt bij uitdagingen rondom de markttoetreding

Sterk Wettelijk Kader inzake medicatie

Mogelijke oplossingen via een sterk wettelijk kader:

 • Controle op Monopoliepositie
 • Publieke aandacht
 • Lobby 
 • Sterke wettelijke kaders helpen bij uitdagingen rondom uitwijkende manoeuvres