Stichting Farma ter Verantwoording

Nieuws van en over Stichting Farma ter Verantwoording

Regelmatig verschijnen in nationale en internationale pers artikelen, nieuwsberichten en publicaties die raakvlakken hebben met ons doel. Wij hebben de meest spraakmakende hieronder verzameld.

Publicaties en Aandacht

FtV neemt deel aan de organisatie van Het Geneesmiddelendebat

Nu in Nederland op grote schaal gevaccineerd wordt, staat de toegankelijkheid van medicijnen weer hoog op de agenda. Tijdens het Geneesmiddelendebat gaan kandidaat Kamerleden in...

Tweede kamer wil druk verhogen op farmaceuten om kennis te delen.

Goed nieuws: de Tweede Kamer heeft unaniem een motie aangenomen die de regering verzoekt om in Europees verband druk uit te oefenen op ontwikkelaars van...

Waarom de gedragscode VIG gezondheid niet voorop stelt

***oorspronkelijke publicatiedatum 30-7-2020, maar wegens actualiteit opnieuw onder de aandacht gebracht*** Robin Veenman (voormalig onderzoeksstagiaire bij Wemos en Farma ter Verantwoording en masterstudente Politicologie aan de Universiteit...

C-TAP sleutelpositie in oplossen van wereldwijde vaccintekorten Covid-19

Middels een ingezonden brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vragen WEMOS (één van onze partners) en Oxfam Novib aandacht voor C-TAP. Deze...

Seminar: De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen

Op basis van de Urgenda-uitspraken heeft de overheid een verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. We kunnen in de toekomst meer rechtszaken verwachten...

Farma ter Verantwoording brengt gedrag van farmaceutische bedrijven inzake Covid-19 in kaart. Conclusie: Grote verschillen in de naleving van mensenrechten principes

Bergeijk, 22 januari 2021 – FTV publiceert vandaag een studie naar het gedrag van farmaceutische bedrijven die belangrijke vaccins en geneesmiddelen ontwikkelen voor de Corona...

Voor Journalisten

Wij werken graag mee aan nieuwsbulletins en artikelen. Op zoek naar commentaar of onze mening? Neem dan contact op via pers@farmaterverantwoording.nl

News by topic