Stichting Farma ter Verantwoording

Onacceptabele situaties onder de loep

Wij houden zelf de praktijken van de (internationale) farmabedrijven nauwlettend in de gaten. Daarnaast worden we regelmatig getipt over onacceptabele praktijken rondom de bereikbaarheid en beschikbaarheid van medicijnen. Inmiddels hebben we een aanzienlijke lijst van oneervolle kanshebbers om door ons ter verantwoording te worden geroepen. Onze juridische en beleidsmatige experts onderzoeken alle tips en bepalen aan de hand van vele factoren de haalbaarheid en prioriteit van deze kwesties. 

Case studies: Toonaangevende praktijkvoorbeelden

Het is tijd om paal en perk te stellen aan medicijnkapers die oude geneesmiddelen honderden keren duurder maken met handig misbruik van de Europese geneesmiddelen regelgeving. Daarnaast moet de exploitatie van weesgeneesmiddel aan banden worden gelegd. Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen die bedoeld zijn voor de behandeling van een zeldzame ziekte. Een ziekte wordt zeldzaam genoemd als deze bij 5 of minder patiënten per 10.000 EU-inwoners voorkomt. Maar ook patienten met een zeldzame ziekte hebben het universele mensenrecht om toegang te hebben tot medicijnen. Daarom roepen wij de farma ter verantwoording. 

Cases of Interest

Interessante en geruchtmakende zaken die we nauwlettend in de gaten houden. We leggen dossiers aan en houden de internationale ontwikkelingen scherp in het oog.

Actuele Cases of Interest:

  • chenodeoxycholic acid (CDCA Leadiant)
  • mexiletine (Namuscla)
  • pyrimethamine (Daraprim)
  • lithium (Priadel)

Legal Action

Zaken waar wij zelf actief actie tegen ondernemen. Hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van onze partners of belanghebbenden

Actuele Legal Actions:

Staat gepland voor 2021. Officiële start tijdens het seminar op vrijdag 26 maart. Zodra meer informatie beschikbaar is, vindt een update van deze pagina plaats. 

Doe mee!

Hetzij door het overmaken van een donatie aan onze stichting of door aan te haken als vrijwilliger. Meedoen kan al snel en heel eenvoudig. Meer weten? Neem contact met ons op.