Stichting Farma ter Verantwoording

Steun de Stichting Farma ter Verantwoording

Stichting Farma ter Verantwoording is een non-profitorganisatie die zich in het algemeen belang inzet om te dure medicijnen betaalbaarder te maken. Steun van het publiek en van professionals is essentieel voor onze missie.

U kunt ons op twee belangrijke manieren helpen: door een steunbetuigingsverklaring te ondertekenen of door eenmalig of periodiek aan ons te doneren.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via onze nieuwspagina. Nieuwe voorbeelden van exorbitant dure medicijnen en verhalen wat dit voor patiënten betekent (casuïstiek), kunnen gedeeld worden via onze contactpagina.

Steunbetuigingsverklaring

te ondertekenen door sympathisanten van stichting Farma ter Verantwoording

Uw ondertekening van deze steunbetuiging helpt ons aan te tonen dat we handelen in het maatschappelijk belang. Dit kan nodig zijn bij evt. juridische acties. Ook hebben steunbetuigingen (bijv. uit het medische veld) een sterke signaalfunctie richting de farmaceutische industrie.

Met ondertekening vanuit uw professie kunnen wij inzichtelijk maken hoe zeer ons werk vanuit bepaalde (bijv. medische) beroepsgroepen wordt ondersteund. Steunbetuiging op persoonlijke titel is ook mogelijk en voor ons even waardevol.

Steunbetuigingsverklaring:

In mijn professie zie ik wat de consequenties van onredelijke prijzen voor geneesmiddelen en medische technologieën zijn.

– en/of –

Ik zie dat er verdringing van zorg plaatsvindt in de maatschappij wanneer een farmaceut een onredelijk hoge prijs vraagt voor een geneesmiddel of medische technologie.

– en/of –

Mijn patiënten ervaren negatieve consequenties wanneer een al bestaand geneesmiddel, soms zonder aanpassingen, (veel) duurder wordt gemaakt. Bijv. bij registratie als weesgeneesmiddel of medicijnkaping.

– en/of –

Ik zie de negatieve consequenties in de maatschappij doordat farmaceutische bedrijven niet handelen in lijn met mensenrechtenprincipes als Recht op Gezondheidszorg en Toegang tot Medicijnen.

– en/of –

Ik heb een eigen reden, die ik als opmerking bij mijn ondertekening graag specificeer. 

Daarom wil ik hierbij kenbaar maken dat ik (evt. vanuit mijn professie) het doel van deze stichting onderschrijf. Ik bevestig dat deze stichting in het maatschappelijk belang – dus ook in mijn belang – handelt.

Ik spreek hierbij mijn sympathie uit en wil hiermee een bijdrage leveren aan het behalen van het doel van de stichting.

Missie en Visie stichting Farma ter Verantwoording:

De Stichting Farma ter Verantwoording heeft als doelstelling dat geneesmiddelen en andere medische technologieën op een duurzame en een maatschappelijk betamelijke wijze toegankelijk worden voor iedereen. In dit verband hecht de Stichting waarde aan een eerlijke prijsvorming en distributie die in overeenstemming is met geschreven en ongeschreven nationale, Europese en internationale rechtsnormen.

De stichting wil haar doel bereiken door de farmaceutische industrie via juridische acties ter verantwoording te roepen, om zo een einde te maken aan bedrijfsmatig handelen dat niet in lijn is met mensenrecht op gezondheid en toegang tot medicatie door excessieve prijzen.

Gegevensverwerking en voorwaarden

“Naam verbergen voor publiek” betekent anoniem ondertekenen. Uw naam wordt niet getoond op de website. Zonodig zal deze alleen vertrouwelijk getoond worden bij een rechtbank. Andere ingevulde gegevens zijn wel zichtbaar.

De inhoud van bovenstaande steunbetuiging zal in de toekomst wellicht worden aangepast, passende bij de huidige stand van zaken. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden of wilt u uw ondertekening aanpassen, stuur een mail naar projectcoordinator@farmaterverantwoording.nl

Wij bewaren uw gegevens in een database conform AVG richtlijnen.

Zet je naam in onze open brief!


 
Latest Signatures
14 Adriaan Mutsaers Netherlands Zzp - nov 30, 2021
13 Johan van Luijn Netherlands Apotheker niet-praktiserend hoge prijzen ondermijnen de solidariteit van ons zorgstelsel en maakt dat wereldwijd vele geen toegang kunnen krijgen tot goede zorg. Farmaceutische bedrijven maken oneigenlijk gebruik van hun monopolie posities en zetten daarmee de betaalbaarheid van de zorg onder druk nov 25, 2021
12 Hans van Commenee Netherlands openbaar apotheker/Leeuwen Apotheek Een medicijn tegen asociaal gedrag? nov 25, 2021
11Anonymous Netherlands apotheker Hopelijk heeft het effect! nov 25, 2021
10 Guus Eskens Netherlands Bestuurslid Healthnet TPO Doorzetten ! Belangrijke campagne ! nov 20, 2021
9Anonymous Netherlands Ziekenhuisapotheker Eindelijk, go get them! nov 19, 2021
8 Herma Lobik Netherlands Apotheek van der Laan veel succes! nov 19, 2021
7Anonymous Netherlands Apotheker np nov 18, 2021
6 Tessa Jager Switzerland IHEID MA in International Law, former GCCP coordinator Good luck! nov 17, 2021
5 Richard van Slobbe Netherlands Apotheker/consultant Put the pressure on! nov 04, 2021
4Anonymous Finland Secretary of the Board, PAF Sign the statement of support! nov 01, 2021
3 Wilbert Bannenberg Netherlands public health consultant prima aktie! nov 01, 2021
2 Rosalind Turkie France RESEARCHER access to meds is a human rights issue! nov 01, 2021
1 Kaitlin Mara Switzerland Researcher/Writer toegang tot medicijnen voor iedereen! okt 28, 2021
Latest Signatures
1 Eric van der Borg Netherlands ApotheekVrij Eerlijk duurt het langst! nov 30, 2021

Steun ons werk met een (eenmalige) donatie. w hoewel de opbrengsten van onze prestaties prima zijn uit te drukken in financiële bedragen (denk bijvoorbeeld aan de besparingen op een medicijn of een geldbedrag dat een farmaceut moet terugbetalen), voorziet ons business model niet in een doorlopende stroom van inkomsten. Als wij ons doel bereiken en een rechtszaak winnen, dan verdienen wij hier zelf niets aan.

Donaties aan onze ANBI Stichting zijn (deels)fiscaal aftrekbaar. Zo levert betrokkenheid bij de doelen van Stichting Farma ter Verantwoording niet alleen een goed gevoel op, maar soms ook belastingvoordeel.

Hoe dat werkt staat hier onder uitgelegd bij ‘Veelgestelde Vragen’.

Bedrag

Veel gestelde vragen

Wat doet Farma ter Verantwoording (FtV) met mijn geld? Stichting Farma ter Verantwoording heeft twee belangrijke taken. Ten eerste is er de voorlichtingsfunctie. Wij verschaffen informatie over misstanden in de farmaceutische wereld voor zover deze betrekking hebben op de toegankelijkheid van medicijnen in de breedste zin des woords. Daarnaast – ten tweede dus – hebben wij als doel om daadwerkelijk juridische stappen te ondernemen en om desnoods een rechtszaak te starten om via deze weg de prijs van een medicijn gunstig te kunnen beïnvloeden

Hoeveel van mijn donatie gaat echt naar het goede doel? In de statuten van de vereniging is vastgelegd dat tenminste 90% van de donaties ten gunste komt aan het goede doel. Uw donatie wordt besteed aan bijvoorbeeld het onderhoud van de website en de huur van het webdomein, dat ons vindbaar maakt en ons in staat stelt te communiceren over ons werk. Ook de juridische kosten die aan een rechtszaak zijn verbonden worden met donaties betaald.

Wat is het belangrijkste doel van Farma ter Verantwoording? Wij zetten ons in voor betaalbare en toegankelijke medicatie. Alle medicijnen moeten tegen een acceptabele en geloofwaardige prijs op de markt worden gebracht. Het is logisch en acceptabel dat een medicijn waarvan de ingrediënten of fabricage kosten hoog zijn, duurder is dan bijvoorbeeld paracetamol. Het is echter onacceptabel als een farmaceut vanuit een monopoliepositie besluit om de verkoopprijs van een medicijn ‘opeens’ te vervijfhondervoudigen als dat medicijn voorheen wél betaalbaar was.

Wie profiteren van Farma ter Verantwoording? Wij komen op voor het publiek belang. Dus eigenlijk kan iedereen profiteren van de activiteiten van FtV. Echter, omdat het doorgaans om medicijnen gaat voor zeer zeldzame en onbekende aandoeningen, profiteren die patienten er het meest van. Wij werken volgens het gelijkheidsprincipe: iedereen heeft evenveel recht op een betaalbaar therapie of medicijn.

Hoe kan ik doneren? Het gemakkelijkste is het om gebruik te maken van bovenstaand formulier. Daarbij maakt het niet uit of dat u eenmalig, incidenteel of voor een periode van 5 jaar wilt doneren.

Hoe schenk ik met belastingvoordeel? Eenmalige of incidentele giften zijn aftrekbaar als deze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen. Hierbij geld een  maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Stel uw gezamenlijke jaarinkomen is € 35.000, dan is de drempel voor de aftrek € 350 en de maximale aftrek is € 3.500. Uw inkomen wordt belast met 37%. Als u in 1 jaar voor € 500 aan Stichting Farma ter Verantwoording schenkt, dan valt € 150 daarvan binnen de 1 en 10% van het verzamel inkomen. Dit bedrag kunt u vervolgens van uw het belastbaar inkomen aftrekken. Dat betekent dat u 37% van € 150,00 (dat is € 56,00) als belastingvoordeel heeft.
Liever een volledig aftrekbare donatie? Dat kan ook. Daarvoor steunt u Stichting Farma ter Verantwoording voor minstens vijf jaar achter elkaar steunt met een vast bedrag. Deze schenking moet dan wel vastliggen in een akte, maar daar kunnen wij bij helpen. Neem contact op via info@farmaterverantwoording.nl.

Hoe verloopt het betaalproces? Wij werken niet met automatische incasso’s, dus u hoeft niet bang te zijn dat u jarenlang stilzwijgend aan ons geld overmaakt. Eenmalige en incidentele donaties gaan via een iDEAL betaling. Voor een donateurschap van 5 jaar ontvangt u jaarlijks een factuur voor het overeengekomen bedrag.

Ik woon in het buitenland. Kan ik dan ook doneren? Jazeker! Giften zijn vanuit de hele wereld van harte welkom. We moeten er wel eerlijk bij zeggen dat het belastingvoordeel alleen voor belastingplichtigen in Nederland geldt.