Stichting Farma ter Verantwoording

Stichting Farma ter Verantwoording

Strevend naar gelijke toegang tot medicijnen en medische technologieën

Betaalbare en beschikbare medicijnen zijn een fundamenteel recht van de mens

Elk mens behoort – conform de universele rechten van de mens – toegang te hebben tot betaalbare en beschikbare medicijnen. Helaas is dit niet altijd het geval. Daarom roepen wij de farmaceutische industrie via de juridische weg ter verantwoording. Betaalbaarheid en verkrijgbaarheid van medicatie en medische technologie mogen nooit ten koste gaan van de vrije marktwerking waar de farmaceutische industrie zich nu achter verschuilt. Daarom onderzoeken en bewandelen wij de juridische wegen om de farma aan te zetten tot andere beslissingen en ander gedrag. We voeren daartoe actie tegen farmaceutische bedrijven die hun economische machtspositie en exclusiviteitsrechten misbruiken door onredelijk hoge prijzen te vragen voor hun geneesmiddelen. We doen dit door het verschaffen van informatieaan het algemene publiek en zo nodig het voeren van juridische procedures. We zijn transparant over onze doelstellingen, statuten, bestuur, beleid, en financiële rapportage.

Uitdagingen

Waarom is medische technologie zo duur? Hier liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag. We hebben ze in een overzicht gezet.

Oplossingen

Er zijn verschillende juridische en beleidsoplossingen om wangedrag, hoge prijzen en beperkte toegang tot medicijnen te stoppen.

Cases

Voorbeelden van medicijnen met buitensporige prijzen; heel illustratief voor systemische uitdagingen. Ze zijn door ons gemarkeerd voor onderzoek .

Nieuws van, met en over Farma ter Verantwoording

In de media

Hier vindt u media-optredens van Farma ter Verantwoording: van radio, TV t/m kranten en magazines. Farmaceut krijgt miljoenenboete voor buitensporige medicijnprijs"De Stichting Farma ter Verantwoording, die...

ACM honoreert het handhavingsverzoek van Stichting Farma ter Verantwoording en beboet farmaceut Leadiant met €19,5 miljoen

Bergeijk, 19 juli 2021 Op 7 september 2018 diende FtV een handhavingsverzoek in vanwege misbruik economische machtspositie door het bedrijf Leadiant met het 500x duurder gemaakte...

Moderna sluist miljarden en patenten naar belastingparadijzen

Uit onderzoek van SOMO en Wemos is gebleken, dat de EU een bedrag van meer dan 10 miljard dollar heeft overgemaakt naar Zwitserse bankrekening van...

Moderna funnels billions and patents to tax havens

Research by SOMO and Wemos has shown that the EU has transferred an amount of more than 10 billion dollars to the Swiss bank account...

Recente Tweets

⁦WHO’s ⁦@DrTedros⁩ “appalled” at comments by a leading association of pharma manufacturers (I guess ⁦@IFPMA⁩ ) who said vaccine supplies are high enough to allow for both booster shots and vaccinations in countries in dire need of jabs. https://www.pbs.org/newshour/world/who-chief-urges-halt-to-booster-shots-for-rest-of-the-year

Load More...