Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de farmaceutische industrie

Wilbert Bannenberg, Ella Weggen en Robin Veenman schreven een artikel voor het themanummer ‘Een rechtvaardig geneesmiddelenbeleid’ van het tijdschrift Podium voor Bio-Ethiek (https://nvbioethiek.wordpress.com/podium-voor-bioethiek/)  over de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de farmaceutische industrie.

Podium voor Bio-ethiek, jaargang 27, nr. 1, 2020.

Lees het volledige artikel [PDF].  Hyperlink van het volledige themanummer beschikbaar 27 juli 2020 op https://nvbioethiek.wordpress.com/podium-voor-bioethiek/

Link naar de extra referenties die niet in het artikel konden worden geplaatst.

Een samenvatting van het artikel werd geplaatst op de Wemos website:

Farmaceutische bedrijven zijn medeverantwoordelijk voor eerlijke, onbelemmerde toegang tot gezondheidszorg. Zij zouden daarom redelijke prijzen moeten vragen voor hun medicijnen, en transparanter moeten zijn over de ontwikkelkosten hiervan. Nu is het echter zo dat  de kosten van intramurale medicijnen stijgen en daardoor onbeheersbaar dreigen te worden; met alle desastreuze gevolgen voor patiënten en de samenleving van dien. Dit stellen Ella Weggen (Wemos), Wilbert Bannenberg (Stichting Farma ter Verantwoording) en Robin Veenman (masterstudente UvA) in hun artikel in het aankomende themanummer ‘Een rechtvaardig geneesmiddelbeleid’ van Podium voor Bio-ethiek.

Volgens de farmaceutische bedrijven zijn de prijzen voor hun producten zo hoog omdat er hoge kosten verbonden zijn aan hun onderzoek. Met name farmagiganten geven meer uit aan winstuitkeringen en marketing dan aan Research & Development; ze zijn veranderd in venture capitalists (minder dan 25 procent van alle nieuwe geneesmiddelen wordt in eigen huis ontwikkeld; de rest  is gekocht van bijvoorbeeld andere farmaceuten, investeerders of startups). De overnames kosten miljarden, die weer door hogere medicijnprijzen moeten worden terugverdiend. Echter, volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving kán medicijnontwikkeling juist een stuk goedkoper en efficiënter.

Robin Veenman, masterstudente Politicologie aan de UvA en onderzoeker voor Stichting Farma Ter Verantwoording en Wemos: “Helaas spreekt de Gedragscode van de Farmaceutische industrie die begin dit jaar is uitgebracht met geen woord over  de prijzen van geneesmiddelen terwijl geneesmiddelenkosten nu juist de kopzorgen geven in het zorgstelsel.”